Allmäntespan

Om oss

Hållbarhet

Blogg

Produkter

Produkter

Vardagsstrumpor

Sportstrumpor

Arbetsstrumpor

Tekniska strumpor

Kontakt

Kontakta oss

Begär en offert

Sociala nätverk

Vi tar hand om miljön

Vi är engagerade i kvalitet, hållbarhet, socialt ansvar samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Respekt och ansvar för miljön

Sedan 2017 har SANCAR implementerat en intern strategi med fokus på att minimera miljöpåverkan från produktionen. SANCARs produkter är certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vilket innebär att de bidrar till ett effektivt konsumentskydd. Tack vare de mer än 1 000 solpaneler som installerats kan SANCAR producera tillräckligt med energi för att vara 100% självförsörjande under vissa timmar på dygnet. För att dra nytta av denna energi och förbättra komforten har företaget dessutom installerat ett system för att återanvända den varma luftmassan från kompressorn och vakuumturbinerna för att värma upp produktionsområdet.

 

Minimera miljöpåverkan

Säkerställa en hållbar position

HÅLLBARA MÅL

SANCAR har utsetts till ett föredöme av OEKO-TEX® för sin hantering av kemiska ämnen och kan återvinna eller återanvända nästan 100 % av dessa ämnen och har som mål att fortsätta minska och undvika risken för potentiell negativ påverkan vid användning av kemiska ämnen.

Socialt ansvar

Sancars uppförandekod är certifierad av amfori BSCI (nivå B) och bygger på internationella arbetsnormer, såsom Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barnets rättigheter och om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessutom omfattar Sancars policy efterlevnad av STeP by OEKO-TEX® och STANDARD 100 by OEKO-TEX®, när det gäller respekt för socialt ansvar och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

SANCARs mervärde är dess team av medarbetare. Ett engagerat team med kvalificerade och erfarna medarbetare på alla avdelningar inom företaget.